Harcerska Gromada Wilków                                                 Monachium-Karlsfeld, 2017-01-07

    im. św. Jana Pawła II                                                        Wigilia Niedzieli Chrztu Pańskiego            

  

ZEW WILKÓW  1 / 2017

     

1.      Zaliczenie Szkolenia Matecznik:

Podaję do Wiadomości, że tegoroczne szkolenie Matecznik zaliczyli następujący druhowie:

- na 2/3 punktów:

  Topór, Szpada, Mongoł, Jastrząb

- na ½ punktów:

  Kebab, Pilot, Zając, Robak

Ponadto – po weryfikacji – zaliczono na 2/3 zeszłoroczne Szkolenie Matecznik Norwegowi.

 

2.      Sprawności:

2.1. Podaję do wiadomości, że w dniu 5.01.2017  sprawność wikinga zdobyli: Murzyn i Tyson.

2.2. Przyznaję sprawność kajakarza Robakowi.

 

3.      Stopnie:

W dniu 5.01.2017 Forte otrzymał stopień instruktorski przewodnika.

 

4.      Szary Wilk:

Podaję do wiadomości, że na tegorocznym Szkoleniu Matecznik tytuł „Szarego Wilka” zdobył

Emmanuel Mayer „Hobbit”.

 

5.      Poprawka Monachijska 2:

W dnu 6.01.2017 w Monachium przyjęto Poprawkę Monachijską 2, która głosi, że:

W HGW są dwa patrole (poza WW): gdański (śnieżne wilki) i gdyński (ogniste wilki):

Patrol gdański organizuje zbiórki patrolu w miesiącach nieparzystych – jedna na miesiąc,

a patrol gdyński – w miesiącach parzystych. Na zbiórki zapraszani są członkowie drugiego

patrolu.

Każdy członek patrolu musi być na zbiórkach organizowanych przez swój patrol. Jeśli opuści

             bez usprawiedliwienia dwie zbiórki pod rząd swojego patrolu – jest skreślany z tego patrolu

             i przekazany do dyspozycji Starszyzny HGW.

             Jeśli patrol dwa razy pod rząd nie zrobi zbiórki – w swoim terminie – zmieniany jest patrolowy

             lub rozwiązywany jest patrol.

             Nie ma obowiązku organizacji zbiórek patroli w lipcu i sierpniu, ani w nich uczestniczenia.

 

6.      Członkostwo:

W dnu 6.01.2017 Chuck został przyjęty do grona członków obserwatorów oraz do patrolu

Wilki Wschodu.

 

7.      Niezależny Patrol  w Monachium:

W dnu 6.01.2017 w Monachium został powołany Niezależny Skautowy Patrol Wilków

im. Ruperta  Mayera w Monachium. Patrol jest na prawach niezależnej organizacji

stowarzyszonej z HGW. Członkami założycielami Patrolu są: Topór, Szpada, Hobbit,

Einstein, Kapitan i Byk. Opiekunem patrolu jest Borsuk. Ma on prawo nadzorować pracę

Patrolu i  w razie potrzeby zmieniać patrolowego.

 

8.      Funkcje:

W dnu 6.01.2017 w Monachium powołano następujących funkcyjnych:

- patrol śnieżne wilki: patrolowy – Mongoł, podpatrolowy – Kapsel

- patrol ogniste wilki: patrolowy – Tyson, podpatrolowy – Norweg

- NSPW w Monachium: patrolowy – Topór, podpatrolowy – Szpada i Hobbit

- sanitariusze HGW: Chuck i Tyson

 

                                              Czuj Duch !

                                                                              Komendant Gromady

 

                                                             hm Jerzy Gach „Prorok-Jerry”