Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju”                                            Gdynia, 16.08.2009

Harcerska Gromada Wilków

 

 

                                                              ZEW HGW  1 / 2009                   

 

  1. Wyjątki z Rozkazu L1/2009  Zespołu Programowo-Metodycznego „Oliwki” z dnia 22.07.2009:

1.1. Powołuję (…) Harcerską Gromadę Wilków”

1.2. Mianuję kadrę Gromady:

       - hm Jerzy Gach „Prorok” – Wódz Gromady

       - wyw. Michał Giziński „Gizia” – Oboźny Gromady

       - mł. Dariusz Sikorra „Jeżu” – Programowiec Gromady

       - Mateusz Makiła „Beta” – Kwatermistrz Gromady

 1.3. Przyjmuję do grona Wilków:

        - mł. Krzysztofa Stenke „Pirata”

        - mł. Dominika Łukaszewicza „Wapniaka”

        - Dawida Domańskiego „Wilka” (w charakterze obserwatora)

        - wyw. Patryka Lindę „Tigera”

        oraz całą kadrę Gromady.

             1.4.Powołuję Krąg Rady Wilków w składzie:

       Prorok, Gizia, Jeżu, Beta, Pirat, Wapniak, Tiger.

 

  1. Członkostwo:

Przyjmuję do grona wilków:

- mł. Bartosza Jakusza „Ręcznika”

- mł. Mateusza Rogozińskiego „ Old School’a”

- Jaikuba Łobodę „Wampira” 

Stają się oni automatycznie członkami Kręgu Rady Wilków.

 

  1. Patrole:

Powołuję patrole HGW:

- Patrol 1 w składzie:  Pirat,  Tiger, Wapniak, Wilku

- Patrol 2 w składzie: Ręcznik, Old School, Wampir

 

  1. Patrolowi:          

- Mianuję patrolowymi: Pirata dla Patrolu 1 oraz Ręcznika dla Patrolu 2.

 

 

                                                 Czuj Duch !

 

                                                                     Wódz Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok”